Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VS_VZ: Oznámení o výběru dodavatele
VS_VZ: Oznámení o výběru dodavatele
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ623AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Oznámení o výběru dodavatele“ – cíl, účel

Cílem je sestavit a odeslat oznámení o výběru dodavatele v souladu se zákonem.

2. Obsah úlohy

V rámci úlohy je nutné respektovat náležitosti oznámení o výběru dodavatele. Úloha zahrnuje:

  1. Sestavení oznámení o výběru dodavatele,
  2. Odeslání oznámení všem účastníkům.

Dle § 123 ZZVZ Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení:

  1. zpráva o hodnocení nabídek, pokud proběhlo hodnocení nabídek,
  2. výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, který bude obsahovat:++seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci,
    1. u požadovaného profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace,
    2. seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 písm. a),
    3. výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 písm. b).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy

Základní podmínkou úlohy je, že je vybrán dodavatel, který doložil všechny potřebné dokumenty, vzorky apod.