Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VZ: Sezvání komise pro otevírání nabídek
VZ: Sezvání komise pro otevírání nabídek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ856AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Obsah úlohy
  • Obsahem je uplatnění doporučení k postupu v případě, že byla ustanovena komise .
  • Doporučuje se včas sezvat komisi k otevírání nabídek, již není dle ZZVZ potřeba zvát 5 dní před termínem otevírání nabídek, ale je vhodné tyto termíny dodržet. Lze zvát členy komise i den předem.
  • Vhodné jsou sdílené kalendáře . Případně je vhodné odeslat pozvánku spolu s událostí do kalendáře.