Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VS_VZ: Evidence došlých nabídek
VS_VZ: Evidence došlých nabídek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ614AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Evidence došlých nabídek“ – cíl, účel

Cílem je evidovat došlé nabídky dle času a formy – (osobně, poštou, kurýr, elektronicky) jejich doručení.

2. Obsah úlohy

Výchozí otázkou úlohy je, jak vhodně evidovat a nakládat s došlými nabídkami. Úloha zahrnuje:

  1. Vytvoření soupisky doručených nabídek,
  2. Evidování doručených nabídek.

Je vhodné z hlediska organizace připravit pro doručené nabídky soupisku, na kterou budou v organizaci zadavatele doplňovány postupně došlé nabídky. Soupiska je obsahem balíčku.

V rámci organizace má na starost přijetí nabídek podatelna, případně recepce. Na základě jednoznačného označení obálek s nabídkami musí být poučena o manipulaci s obálkami. Obálku musí evidovat a přidat na soupisku dle dne a formy doručení. Obálku nesmí porušit a obvykle uchovává všechny doručené nabídky až do skončení lhůty pro podání nabídek.

3. Podmínky úspěšnosti úlohy

Základní podmínkou úspěchu úlohy je probíhající zadávací řízení ve lhůtě pro podání nabídek.