Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VZ: Návrh dodavatelů
VZ: Návrh dodavatelů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ853AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Návrh dodavatelů“ – cíl, účel
  • Cílem je využít možnosti oslovit dodavatele s výzvou k podání nabídky pro získání více nabídek a lepší ceny.
2. Obsah úlohy
  • Zadavatel může výzvu k podání nabídek po jejím zveřejnění na profilu zadavatele odeslat některým dodavatelům , v takovém případě musí být výzva odeslána alespoň 5 dodavatelům .
  • Výzvu k podání nabídky odešlete současně minimálně 5 dodavatelům. Jedná-li se o právnickou osobu, popřípadě o podnikající fyzickou osobu vlastnící datovou schránku, tak odesíláte skrze datovou schránku. V případě, že subjekt nemá datovou schránku, tak odesíláte v listinné podobě na sídlo společnosti. Případně lze využít elektronickou poštu se zaručeným elektronickým podpisem. Je vhodné k elektronické poště zvolit „doručenky“ resp. potvrzení od serveru příjemce o přejetí zprávy. Případně jakoukoliv další vhodnou formou dokumentovat odeslání výzvy v jeden čas minimálně 5 dodavatelům.
  • Pokud se odesílá elektronickou poštou hromadně , je důležité využít pole skrytá kopie, aby se dodavatelé navzájem o sobě nedozvěděli, že byli osloveni.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  1. Lze použít pouze pro zjednodušené podlimitní řízení.
  2. Zjednodušené podlimitní řízení je zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 ZZVZ, kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.