Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VZ: Zahájení řízení
VZ: Zahájení řízení
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ852AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Obsah úlohy
  1. Odeslání formuláře do Věstníku veřejných zakázek - platí pro podlimitní i nadlimitní režim, není povinné pro zakázky malého rozsahu,
  2. Odeslání formuláře do Úředního věstníku Evropské unie -platí pouze pro nadlimitní režim,
  3. Uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele - uveřejnění výzvy k podání nabídky je u zjednodušeného podlimitního řízení a u zakázky malého rozsahu považováno za zahájení řízení.
2. Podmínky úspěšnosti úlohy
  1. Připravená kompletní zadávací dokumentace, podepsaná, v elektronické podobě,
  2. Vlastnit zaručený elektronický podpis.
3. Doporučené praktiky
  1. Zadávací řízení je zahájeno momentem odeslání formuláře do Věstníku veřejných zakázek. V případě podlimitního i nadlimitního režimu se proces zahájení realizuje vyplněním formuláře označeného římská II. V případě nadlimitního režimu, musíme navíc zaškrtnout políčko pro zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
  2. Jako způsob zahájení lze využít i formulář pro předběžné oznámení označený římská I. Tento způsob zahájení je možné použít pro užší řízení, JŘSU a zjednodušený režim.
  3. Následně je nutné zadávací dokumentaci uveřejnit na profil zadavatele.
  4. Pro zakázky malého rozsahu platí, že je zadávací řízení zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele.