Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VZ: Ustanovení komise
VZ: Ustanovení komise
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ849AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Ustanovení komise“ – cíl, účel
  • Cílem je zvážit, zda je třeba a zda je vhodné ustanovit komisi.
2. Obsah úlohy
  1. Zadavatel může k provádění úkonů dle ZZVZ pověřit komisi,
  2. Povinnost ustanovit komisi o minimálně 5 členech pro účel hodnocení nabídek je v případě, že zakázka má vyšší hodnotu než 300 000 000 Kč,
  3. Existují doporučení k ustanovení komise.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Základní podmínkou úspěchu úlohy je stanovit termín , ve kterém se mohou pozvaní členové komise dostavit.
4. Doporučené praktiky
  • Dle ZZVZ bylo povinné ustanovení komise o 5 členech. Nově d le ZZVZ je na zvážení zadavatele zda k provádění úkonů ustanoví komisi.
  • Doporučuje se vždy ustanovit komisi vzhledem k vyšší míře transparentnosti. Tím bude snížena šance nařčení z ovlivnění veřejné zakázky.
  • Zadavatel nemusí ustanovit komisi žádnou a může sám prostřednictvím pověřené osoby provádět úkony dle ZZVZ. Doporučuje se komisi ustanovit a to minimálně tříčlennou .
  • U větších zakázek nad 300 mil. Kč j e povinnost zajistit, aby hodnocení nabídek provedla komise , která má minimálně 5 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Není definováno kolik dní v předstihu, musí být komise ustanovena a sezvána.