Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VZ: Příprava zadávací dokumentace
VZ: Příprava zadávací dokumentace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ848AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Příprava zadávací dokumentace“ – cíl, účel
 • Cílem je vhodně připravit zadávací dokumentaci vzhledem k charakteristice předmětu plnění a vzhledem k potřebám organizace.
 • Vhodně stanovit všechny dimenze a to především kvalifikace, specifikace předmětu plnění a stanovení způsobu hodnocení.
2. Obsah úlohy
 1. Vyplnění povinných údajů,
 2. Stanovení parametrů požadovaného předmětu plnění,
 3. Stanovení způsobu hodnocení nabídek,
 4. Stanovení požadované kvalifikace,
 5. Stanovení lhůty pro podání nabídky,
 6. Stanovení termínu otevírání nabídek,
 7. Zkompletování zadávací dokumentace.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 1. Mít stanovenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky,
 2. Mít stanoven druh veřejné zakázky, režim veřejné zakázky a druh zadávacího řízení.
4. Doporučené praktiky
 1. Všechna doporučení jsou v přiložených souborech.
 2. Zadavatel zahájí otevírání obálek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Běžnou praxí je plánovat termín otevírání obálek do 5 minut až maximálně do 15 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídky.