Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VZ: Předběžné oznámení
VZ: Předběžné oznámení
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ847AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Předběžné oznámení“ – cíl, účel
 • Cílem je uveřejnit úmysl zahájit zadávací řízení a hlavním záměrem je zkrátit lhůtu pro podání nabídky a zrychlit celý proces zadání veřejné zakázky.
2. Obsah úlohy
 • Úloha probíhá na základě těchto principů :
  • Zadavatel je oprávněn uveřejnit svůj úmysl zahájit zadávací řízení (dle § 34 ZZVZ),
  • Existuje možnost zkrácení lhůt,
  • Není povinnost jej odesílat ani není povinnost zkracovat lhůty,
  • V případě odchýlení se od informací uveřejněných při zahájení nelze využít např. zkrácení lhůty,
  • Lze použít i jako způsob zahájení zadávacího řízení a to v režimech (užší řízení, JŘSU, zjednodušený režim),
  • Uveřejňování formulářů probíhá dle § 212 ZZVZ, viz úloha 401 Uveřejňování formulářů (UQ631AXGO).
 • Ve většině případů ustanovení dle § 57 odst. 2 písm. b) ZZVZ nelze použít. Je to m ožnost zkrácení lhůt i bez včasného předběžného oznámení. Tato situace je výjimkou v případě živelné katastrofy nebo výjimečného stavu ohrožení zdraví obyvatel.
 • Následující příklad by mohl být dostačujícím důvodem. Po povodních bude zapotřebí ihned opravit jediný most ve městě přes řeku a tato zakázka může být zadána se zkrácenou lhůtou, ale musí tak být učiněno ihned a bezodkladně.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 1. Mít stanovenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky,
 2. Mít stanovený druh veřejné zakázky včetně CPV kódů,
 3. Stanovit název veřejné zakázky a stručný popis předmětu plnění,
 4. Vlastnit zaručený elektronický podpis.
4. Doporučené praktiky
 • Předběžné oznámení lze uveřejnit v případech podlimitní i nadlimitní zakázky tím, že jej lze odeslat do Věstníku veřejných zakázek . U nadlimitních veřejných zakázek musíme odeslat i do Úředního věstníku Evropské unie. To se provede pouze zaškrtnutím příslušného políčka při vyplňování formulářů ve Věstníku veřejných zakázek.
 • Lhůty pro podlimitní veřejné zakázky lze díky předběžnému oznámení zkrátit až o 5 pracovních dnů , jestliže zadavatel uveřejnil předběžné oznámení, které bylo odesláno k uveřejnění nejméně 16 pracovních dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení. (§ 54 odst. 4 ZZVZ).
 • Lhůty v otevřeném řízení (nadlimitní zakázky) se řídí dle (§ 57 odst. 2 ZZVZ).
 • Lhůta pro podání nabídek může být u veřejných zakázek na dodávky nebo veřejných zakázek na služby zkrácena tak, aby činila nejméně 15 dnů, jestliže:
  • zadavatel uveřejnil předběžné oznámení, které bylo odesláno k uveřejnění nejméně 35 dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení, nebo
  • naléhavé okolnosti, které zadavatel nemohl předvídat, ani je nezpůsobil, znemožňují použití lhůty podle odstavce 1.
 • Naléhavost okolností zadavatel odůvodní v zadávací dokumentaci.