Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VS_VZ: Stanovení režimu veřejné zakázky
VS_VZ: Stanovení režimu veřejné zakázky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ605AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Stanovení režimu veřejné zakázky“ – cíl, účel

Cílem je zvolit správný režim veřejné zakázky v souladu se zákonem.

2. Obsah úlohy

Určí se na základě předpokládané hodnoty a dále je neměnný, tj.:

  1. Nadlimitní režim,
  2. Podlimitní režim,
  3. Zjednodušený režim pro zadávání veřejných zakázek na sociální a zvláštní služby,
  4. Limity pro určení režimu,
  5. Malý rozsah.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy

Základní podmínka úlohy je mít stanovenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

4. Doporučené praktiky

Ve všech případech zahájíme zadávací řízení dle výše předpokládané hodnoty a již nesmíme použít jiný režim a to s jedinou výjimkou. Touto výjimkou je zjednodušený režim podle § 129, který je možné využít pouze pro sociální a zvláštní služby.

Režim zakázky určíme dle finančních limitů. Ty jsou nejvýznamnější hranicí, která rozděluje „podlimitní“ a „nadlimitní“ zakázky. Zakázka nad touto hranicí spadá do nadlimitního režimu. Tyto limity se mohou měnit nařízením vlády, která zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Poslední změna je dána novelizací nařízení vlády č. 77/2008 Sb. a 78/2008 Sb. Aktuální limity jsou platné dle novely od 1. 1. 2016, a to:

  • Dodávky a služby – ČR, státní příspěvkové organizace: 3.686.000 Kč,
  • Dodávky a služby – města, obce a jiné právnické osoby: 5.706.000 Kč,
  • Dodávky a služby – sektorový zadavatel: 11.413.000 Kč,
  • Stavební práce (veřejná zakázka): 142.668.000 Kč,
  • Stavební práce (koncese): 142.668.000 Kč.

Pokud zjednodušíme následující paragrafy, tak zakázky nad limit je třeba zadávat dle nadlimitních zakázek popsaných v části čtvrté zákona. Podlimitní zakázku, která má předpokládanou hodnotu pod limitem a zároveň nad 2 mil. Kč (dodávky, služby) nebo nad 6 mil. Kč (stavební práce) se zadává dle části třetí zákona.

Podlimitní zakázkou do 2 mil. Kč včetně (resp. 6 mil. Kč stavební práce) je zakázka malého rozsahu, kterou můžeme zadat ve zjednodušeném řízení dle následující úlohy Stanovení druhu zadávacího řízení.