Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VZ: Stanovení režimu veřejné zakázky
VZ: Stanovení režimu veřejné zakázky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ845AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Stanovení režimu veřejné zakázky“ – cíl, účel
 • Cílem je zvolit správný režim veřejné zakázky v souladu se zákonem .
2. Obsah úlohy
 • Určí se na základě předpokládané hodnoty a dále je neměnný, tj.:
  • Nadlimitní režim,
  • Podlimitní režim,
  • Zjednodušený režim pro zadávání veřejných zakázek na sociální a zvláštní služby,
  • Limity pro určení režimu,
  • Malý rozsah.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Základní podmínka úlohy je mít stanovenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
4. Doporučené praktiky
 • Ve všech případech zahájt zadávací řízení dle výše předpokládané hodnoty a již nelze použít jiný režim a to s jedinou výjimkou. Touto výjimkou je zjednodušený režim podle § 129, který je možné využít pouze pro sociální a zvláštní služby.
 • Režim zakázky určit dle finančních limitů . Ty jsou nejvýznamnější hranicí, která rozděluje „podlimitní“ a „nadlimitní“ zakázky. Zakázka nad touto hranicí spadá do nadlimitního režimu. Tyto limity se mohou měnit nařízením vlády, která zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Poslední změna je dána novelizací nařízení vlády č. 77/2008 Sb. a 78/2008 Sb. Aktuální limity jsou platné dle novely od 1. 1. 2016, a to:
  • Dodávky a služby – ČR, státní příspěvkové organizace: 3.686.000 Kč,
  • Dodávky a služby – města, obce a jiné právnické osoby: 5.706.000 Kč,
  • Dodávky a služby – sektorový zadavatel: 11.413.000 Kč,
  • Stavební práce (veřejná zakázka): 142.668.000 Kč,
  • Stavební práce (koncese): 142.668.000 Kč.
 • Pokud zjednodušíme následující paragrafy, tak zakázky nad limit je třeba zadávat dle nadlimitních zakázek popsaných v části čtvrté zákona . Podlimitní zakázku, která má předpokládanou hodnotu pod limitem a zároveň nad 2 mil. Kč (dodávky, služby) nebo nad 6 mil. Kč (stavební práce) se zadává dle části třetí zákona.
 • Podlimitní zakázkou do 2 mil. Kč včetně (resp. 6 mil. Kč stavební práce) je zakázka malého rozsahu, kterou můžeme zadat ve zjednodušeném řízení dle následující úlohy Stanovení druhu zadávacího řízení.