Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VS_VZ: Stanovení druhu veřejné zakázky
VS_VZ: Stanovení druhu veřejné zakázky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ604AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Stanovení druhu veřejné zakázky“ – cíl, účel

Cílem je stanovit druh veřejné zakázky odpovídající hlavnímu předmětu plnění.

2. Obsah úlohy

Obsahem úlohy je řešení otázky „Jakým způsobem stanovíme druh veřejné zakázky, obsahuje-li veřejná zakázka více druhů“, tj.:

  1. Dodávky,
  2. Služby,
  3. Stavební práce.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy

Základní podmínka úspěchu úlohy: Stanovit předpokládanou hodnotu samostatně pro jednotlivé druhy plnění.

4. Doporučené praktiky

Hlavní doporučení k úloze jsou:

  1. Jedná-li se o jeden hlavní předmět plnění, určíme druh dle tohoto základního předmětu plnění – Dodávky, Služby nebo Stavební práce.
  2. Obsahují-li veřejné zakázky dodávky i služby a nejedná-li se o veřejnou zakázku na stavební práce, určí se hlavní předmět podle části předmětu veřejné zakázky s vyšší předpokládanou hodnotou