Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VZ: Stanovení předpokládané hodnoty
VZ: Stanovení předpokládané hodnoty
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ843AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Liška, O. (VZ, MP HMP)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS_VZ: Stanovení předpokládané hodnoty“ – cíl, účel
 • Cílem je stanovit správným způsobem v souladu se zákonem předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
2. Obsah úlohy
 • Obsahem úlohy je řešení těchto otázek :
  • Jakým způsobem je možné stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky,
  • Jak zdokumentovat stanovení předpokládané hodnoty,
  • Zásady stanovení předpokládané hodnoty.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 1. Řídit se současnou situací na trhu a provést průzkum,
 2. Nedělit zakázky, případné požadavky na stejný předmět plnění sčítat v rámci předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
4. Doporučené praktiky
 1. Zadavatel je povinen stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
 2. Zadavatel není povinen zveřejnit v zadávací dokumentaci předpokládanou hodnotu.
 3. Předpokládaná hodnota musí být podložena a zdokumentována, dokumentování doporučujeme zvolit s ohledem ke způsobu stanovení předpokládané hodnoty. Může být stanovena na základě informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění. Nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje nebo informace, vychází z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi nebo jiným vhodným způsobem. Pokud například zjišťujete cenu průzkumem trhu na internetovém obchodu, není vhodným způsobem uložení odkazu na danou internetový obchod. Cena se může měnit v čase. Vhodný je snímek obrazovky se záznamem data a času, který poté můžeme přiložit k dokumentaci.
 4. Předpokládaná hodnota musí počítat se všemi závazky ze smlouvy plynoucími a musí reflektovat délku smlouvy. V některých případech veřejných zakázek na služby musí zahrnovat i provize zprostředkovatelů, pojistné, úroky, poplatky, honoráře (§ 21 ZZVZ).
 5. Pokud je předmětem veřejné zakázky dodávka na služby pravidelné povahy (spotřební materiál, pravidelné služby, spotřební elektronika) tak vycházíme ze skutečně uhrazené ceny zadavatelem za tyto dodávky nebo služby v předcházejících 12 měsících, které upravíme o změny v množství nebo v cenách, které lze očekávat v následujících 12 měsících. Pokud nemáme předchozí údaje, tak budeme vycházet ze součtu předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadány během následujících 12 měsíců.
 6. Dle § 20 pokud se uzavírá smlouva na dodávky na dobu určitou, tak je rozhodná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy. Pokud uzavíráme smlouvu na dobu neurčitou nebo nelze trvání smlouvy přesně vymezit tak počítáme s výší úplaty za 48 měsíců.
 7. Dle § 21 pokud uzavíráme smlouvu na služby na dobu určitou do 48 měsíců trvání, tak je rozhodná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy. Pokud uzavíráme smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu delší než 48 měsíců, tak počítáme s výší úplaty za 48 měsíců.
5. “VS_VZ: Stanovení předpokládané hodnoty“ - klíčové aktivity
 • Volba způsobu stanovení předpokládané hodnoty
 • Dokumentace předpokládané hodnoty - zvolit vhodný způsob dokumentace vzhledem ke zvolenému způsobu stanovení předpokládané hodnoty. Například pokud zjišťujete cenu průzkumem trhu na internetovém obchodu, není vhodným způsobem uložení odkazu na daný internetový obchod. Cena se může měnit v čase. Vhodný je snímek obrazovky se záznamem data a času, který poté můžeme přiložit k dokumentaci.