Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Retail: Plánování a příprava nákupů
Retail: Plánování a příprava nákupů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ555AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Retail: Plánování a příprava nákupů“ – účel:
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů nákupů realizované podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ) a ve scénáři zaměřeném na specifické problémy a otázky v řízení nákupu materiálů, zboží a služeb (SQ151 ).
2. Dimenzionální prostor pro plánování nákupu:
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ).
3. Funkcionalita plánování nákupu
 • Plánovací dokument: Plány nákupu (DQ161A),.
3.1. Plánování ekonomických ukazatelů nákupu dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro plánování nákupů:
  • Objem nákupů za stanovený čas (IQ3001 ), Náklady na zajištění nákupu materiálu a zboží (IQ3003 ),
  • Počet dodavatelů (IQ3006 ), Náklady na zásoby, držení zásoby (IQ4003 ),
 • Dimenze pro plánování nákupů:
4. Zdroje dat:
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A),
 • Evidence nákupu (DQ152A), Evidence požadavků na nákup (DQ153A).
5. IT pro plánování nákupů:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ) a další,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované aplikace .
6. Podmínky úspěšnosti plánování nákupů:
 • Dosažení:
  • výběru kvalitních dodavatelů , kteří jsou schopni poskytnout materiál, zboží a služby dle spotřeby organizace, je stěžejní činností nákupního oddělení, kde spolehlivost a dobré vztahy mohou být v rozhodovacím procesu významnější než lepší cenová nabídka,
  • potřebné dostupnosti kvalitních plánovacích operací nákupu v místě a čase,
  • vysoké komplexnosti a kvality plánování nákupů s provázaností na finanční plány,
  • dostupnosti adekvátních a kvalitních datových zdrojů pro přípravu plánů nákupů, např. výsledků dat z podnikových analýz podle časové dimenze apod.,
  • kvalitních plánovacích operací, především přípravy nákupů podle požadavků na nákup, tj. plánování nákupů obvykle v těchto časových horizontech : rok, pololetí, kvartál, dekáda, týden,
  • zajištění provázanosti plánů mezi různými časovými horizonty, s možností upřesňování plánů v čase,
  • přípravy plánů nákupů ve variantách s jejich adekvátním vyhodnocením a následným stanovením jejich priorit z hlediska cílů, potřeb a možností podniku,
  • adekvátní granularity dat v plánování nákupů,
  • efektivní využití principů plánovacích aplikací na bázi business intelligence (F453 ) a podle potřeb a možností i využití principů prediktivní analytiky (F454 ),
  • efektivních kooperací a průběhu příprav a schvalování plánů nákupu.
8. Poznámka
 • Detailnější charakteristika úlohy je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).