Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Retail: Operativní řízení požadavků na dopravu
Retail: Operativní řízení požadavků na dopravu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ571AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Poznámka
 • Charakteristika úlohy je také v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel – Operativní řízení požadavků na dopravu:
 • Cílem je co nejefektivnější realizace operací pro operativní řízení požadavků na dopravu v maloobchodě a požadavků na dopravu (příjem požadavků, realizace atd.),
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ401 ).
3. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence dopravců (DQ401A),
  • Evidence vlastních dopravních prostředků (DQ402A),
  • Operativní požadavky na dopravu (DQ415A),
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Evidence požadavků na dopravu (DQ404A),
  • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A),
  • Objednávka na dopravu (DQ416A).
4. Funkce, klíčové aktivity:
 • Zpracování požadavků na dopravu - vyhodnocování požadavků a omezení zákazníky,
 • Kalkulace nákladů na PHM a mýtné,
 • Slučování dopravních cest,
 • Výběr dopravce - výběr dopravce a zpracování objednávky - tj. analýza dopravních možností podle jednotlivých přepravců (tuzemští nebo zahraniční přepravci), výběr dopravce, zpracování a odeslání objednávky.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti informací pro operace řízení dopravy a požadavků na dopravu v místě i čase, tj. v místě provozoven, prodejen atd.,
  • požadovaného počtu a objemu transakcí řízení dopravy a požadavků na dopravu podle potřeb obchodního podniku,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti transakcí pro řízení dopravy a požadavků na dopravu,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly a bezpečnosti operací řízení dopravy a požadavků na dopravu, tj. jejich protokolování a dokumentace,
  • efektivní integrace operací řízení dopravy a požadavků na dopravu s finančním řízením, s řízením prodeje, nákupu, skladů,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
  • specializované aplikace pro řízení dopravy,
  • mobilní aplikace (F550 ) umožňující efektivně realizovat řízení dopravy v odloučených lokalitách, na pobočkách apod.