Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Retail: Inventury skladů
Retail: Inventury skladů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ567AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Poznámka
 • Charakteristika úlohy je také v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel – Inventur skladů v retailu:
 • Efektivně připravovat inventurní předlohy a realizovat inventurní operace a následně i inventurní výkazy,
 • Řešit specifické problémy a otázky definované ve scénářích zaměřených na řízení skladů a skladových zásob, a to:
  • Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor (SQ201 ),
  • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ),
  • Je třeba řešit rozvoj řízení skladů (SQ205 ).
3. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A),
  • Evidence ceníků materiálů (DQ203A),
  • Výkazy skladu (DQ211A),
  • Obratová soupiska zásob (DQ211B ),
  • Stav skladu (DQ211C ),
  • Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob (DQ205A),
  • Karta zboží ve skladové evidenci (DQ201B ),
  • Úpravy karty zboží ve skladové evidenci (DQ201C ),
  • Přehled zboží ve skladové evidenci (DQ201D ),
  • Inventurní seznam ve vazbě na POS (DQ608AXRE )
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Dokumentace inventur skladů (DQ231A),
  • Deník fyzické inventury skladu (DQ231B ),
  • Seznam fyzické inventury skladu (DQ231C ),
  • Evidence stavu inventury, položky fyzické inventury (DQ231D ),
  • Doklad o fyzické inventuře (DQ231E ),
  • Aktualizované databáze Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A), Výstupní inventurní seznam rozdílů ve vazbě na POS (DQ609AXRE ).
4. Funkce, klíčové aktivity:
 • Vytvoření inventurních předloh - seznam položek pro záznam fyzického stavu na skladě. Před vlastní fyzickou inventurou je potřebné zkontrolovat aktuální stav skladové evidence a odstranit případné nesrovnalosti,
 • Pořízení inventurních stavů ---, , - zaznamenání skutečně zjištěných stavů. Pro správné provedení inventur je potřebné dopředu naplánovat, a to jak organizačně, tak i z pohledu přípravy dat v informačním systému a zároveň zkombinovat inventuru s využitím dalších funkcí (realizace všech dokladů – přejímky, storna příjmů, výdejky měnící stav skladu založení inventurních dokladů apod.),
 • Zpracování inventurních rozdílů --- - množstevních i hodnotových, zadání prahové hodnoty rozdílu množství. Aktuální stav skladu, kdy jsou realizovány jednotlivý doklady do data inventury je nutno „uzamknout“.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti informací pro přípravu inventurních předloh a následně i inventurních operací v místě i čase, tj. i v místech jednotlivých detašovaných skladů atd.,
  • vysoké organizační i technologické úrovně inventurních operací a řešení inventurních rozdílů,
  • nízké pracnosti a nákladů inventurních operací a zpracování inventurních výkazů,
  • vysoké kvality a přehlednosti inventurních výkazů pro jejich vyhodnocení,
  • efektivní integrace inventurních operací s řízením skladů, s výrobou apod.
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), zajišťují inventury skladů,
  • specializované aplikace pro řízení skladů WMS , Warehouse Management Systém (F310 ),
  • uplatnění skladových technologií s využitím čárových kódů (F831 ), RFID technologií (F832 ) a dalších,
  • mobilní aplikace (F550 ) umožňující efektivně provádět inventurní operace na detašovaných skladech.