Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Retail: Zásobovací (pořizovací) logistika
Retail: Zásobovací (pořizovací) logistika
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ556AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Poznámka
 • Charakteristika úlohy je také v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel – Zásobovací (pořizovací) logistiky v retailu:
 • Účelem úlohy je co efektivněji zajišťovat pořizovací logistiku , tj. dopravu, příjem na sklad a další operace.
3. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence požadavků na nákup (DQ153A),
  • Evidence dodavatelů (DQ154A),
  • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
  • Nákupní faktura (DQ151C ),
  • Evidence nákupu (DQ152A),
  • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A),
  • Karta zboží ve skladové evidenci (DQ201B ),
  • Úpravy karty zboží ve skladové evidenci (DQ201C ),
  • Provozní dokumenty řízení skladů (DQ202A),
  • Evidence požadavků na dopravu (DQ404A),
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Plány nákupu (DQ161A),
  • Nákupní objednávka (DQ151B ),
  • Výkazy nákupu (DQ166A),
  • Přehled nákupních objednávek (DQ166B ),
  • Analýzy nákupu (DQ171A),
  • Matice analýzy nákupu (DQ171B ),
  • Analýzy nákupu podle dimenzí (DQ171C ),
  • Nejlepších 10 dodavatelů (DQ171D ),
  • Přehledy blokování a odblokování zásob (DQ181A),
  • Zaúčtované nákupní faktury (DQ151D ),
  • databáze Evidence nákupu, aktualizovaná (DQ152A),
  • Evidence skladů a skladových zásob, aktualizovaná (DQ201A),
  • Přehled zboží ve skladové evidenci (DQ201D ),
  • Deník zboží (DQ201E ),
  • Přehled položek zboží - výsledky po zaúčtování (DQ201F ),
  • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A),
  • Dokumenty dopravců (DQ411A),
  • Dokumenty vlastních prostředků a jejich využití (DQ412A).
4. Funkce, klíčové aktivity:
 • Příjem a kontrola nakoupeného zboží,
 • Výdej vráceného zboží (reklamace apod.),
 • Doprava na centrální sklad, příjem a přebalení zboží,
 • Evidence a kontrola dodacího listu,
 • Vyhodnocení dodávky,
 • Uskladnění zboží,
 • Optimalizace zásoby - zahrnuje:
  • úspory z rozsahu - budou mít přímý dopad na velikost a frekvenci objednávek,
  • vyrovnání nabídky a poptávky,
  • ochrana před výkyvy v poptávce – má různý vliv podle odvětví,
  • nárazník mezi články řetězce,
 • Doprava do poboček a příjem zboží - vyskladnění z centrálního skladu, příjem na skladu pobočky.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti informací pro dopravní a skladové operace v místě i čase,
  • požadovaného počtu a objemu skladových transakcí a dopravních služeb podle potřeb podniku a jeho zakázek,
  • vysoké organizační i technologické úrovně dopravních a skladových operací,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti dopravních a skladových operací,
  • potřebné průkaznosti , úrovně kontroly a bezpečnosti dopravních a skladových operací, tj. jejich protokolování a dokumentace,
  • efektivní integrace dopravních a skladových operací s řízením nákupu, s výrobou apod.,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), zajišťují komplexní zpracování celé pořizovací a zásobovací logistiky,
  • v souvislosti s uplatněním elektronického zásobování, eProcurement (F351 ) se předpokládá zkvalitnění rozhodovacích procesů na základě efektivního řízení RFI (Request for Information), RFP (Request for Proposal), RFQ (Request for Quote),
  • aplikace WMS, Warehouse Management Systém (F310 ),
  • mobilní aplikace (F550 ) umožňující efektivně realizovat pořizovací operace přímo u dodavatele, v lokalitách mimo vlastní podnik.