Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Retail: Obchodní případ Nákup
Retail: Obchodní případ Nákup
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ552AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Poznámka
 • Charakteristika úlohy je také v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel – Obchodního případ Nákup v retailu:
 • Cílem úlohy je co nejefektivnější realizace nákupních transakcí , příprava a zpracování obchodních dokumentů nákupu,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ),
 • Řešit specifické problémy a otázky definované ve scénáři zaměřeném na řízení nákupu materiálů, zboží a služeb (SQ151 ).
3. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence požadavků na nákup (DQ153A),
  • Nákupní faktura (DQ151C ),
  • Evidence nákupu (DQ152A),
  • Evidence dodavatelů (DQ154A),
  • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
  • Plány nákupu (DQ161A),
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ), tj. zejména poptávky, objednávky, smlouvy, dodací listy, faktury, upomínky, dokumenty o přejímce zboží o vadách apod. - na 1 obchodní případ může být vázáno několik stejných dokladů,
  • Nákupní objednávka (DQ151B ),
  • databáze Evidence nákupu, aktualizovaná (DQ152A),
  • Přehled nákupních objednávek (DQ166B ),
  • Zaúčtované nákupní faktury (DQ151D ).
4. Funkce, klíčové aktivity:
 • Vyhodnocení požadavků na zboží - vyhodnocení požadavků na zboží - stav požadavku se vyhodnocuje z hlediska zajištěnosti zboží (zpětná vazba): objednáno, zablokováno, nezajištěno,
 • Kumulace požadavků na nákup - sdružování požadavků na nákup podle druhů zboží, event. dodavatelů,
 • Zpracování poptávky na nové dodavatele - na zboží a služby, obvykle pouze pro nové dodavatele,
 • Zpracování objednávky - ve vazbě na analýzu kumulovaných požadavků na zboží, potvrzování požadavků na zboží, včetně specifikace pokrytí požadavků objednávkou a porovnání skutečných termínů dodávek s dohodnutými termíny dodávek na objednávce,
 • Zpracování smlouvy,
 • Přejímka a kontrola dodávky :
  • evidence dodacího listu a přiřazení čísla objednávky, kterou dodávka plní, což je základem pro další párování příjemek s fakturou, vyhodnocení objednávky a jejích položek, číslo dodacího listu, termín dodání materiálu, velikost dodávky, cena dodavatele za zboží, sklad,
  • obvykle je třeba zajistit řízení přejímek zboží - integrované s ostatními logistickými úlohami,
 • Zpracování platebního kalendáře - určení v jaký splátkách a termínech se dodávka dodavateli hradí a za jakých podmínek,
 • Pořízení protokolu o vadě,
 • Zpracování reklamací a upomínek,
 • Příjem a likvidace faktur - včetně porovnání splatností faktur s dohodnutými splatnostmi podle platebního kalendáře.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti nákupních transakcí v místě i čase, tj. v místě dodavatelů obchodních organizací,
  • požadovaného počtu a objemu nákupních transakcí podle potřeb podniku a jeho zakázek, včetně obchodních špiček (o svátcích apod.),
  • vysoké obsahové, formální, organizační i technologické úrovně nákupních operací,
  • nízké pracnosti v nákupních odděleních a nákladů a současně vyšší rychlosti nákupních operací optimalizací zpracování dokumentů nákupu,
  • potřebné průkaznosti , úrovně kontroly a bezpečnosti nákupních operací, tj. jejich protokolování a dokumentace,
  • efektivní integrace nákupních transakcí s prodejem a se skladovým řízením,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), zajišťují komplexní zpracování celého obchodního případu Nákup,
  • v souvislosti s uplatněním elektronického zásobování, eProcurement (F351 ) se předpokládá zkvalitnění rozhodovacích procesů na základě efektivního řízení RFI (Request for Information), RFP (Request for Proposal), RFQ (Request for Quote),
  • mobilní aplikace (F550 ) umožňující efektivně realizovat nákupní operace přímo u dodavatele, v lokalitách mimo vlastní podnik.