Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Pokladna
Pokladna
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ057A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Pokladny:
 • Účelem úlohy je efektivně provádět standardní pokladní operace a zajišťovat přehled o pokladní hotovosti,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh , viz scénář (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ051 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Pokladní evidence (DQ065A),
  • Pokladní závěrka (DQ067A),
  • databáze Účetní evidence, provozní, aktualizovaná (DQ041A ).
3. Klíčové aktivity:
 • Základní účetní pokladní operace , tj. příjmové a výdajové operace, vyúčtování záloh, účtování pokladních dokladů, vedení pokladní knihy, pokladní doklady, zpracování DPH,
 • Zpracování pokladní závěrky.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • požadovaného objemu pokladních transakcí podle potřeb pracovníků podniku,
  • nízké pracnosti a nákladů na pokladní transakce,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly pokladních transakcí,
  • efektivní integrace pokladních transakcí s účetnictvím.
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), zajišťují komplexní zpracování účetních transakcí, včetně provozního účetnictví,
  • specializované účetní, resp. pokladní systémy.