Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VS: Vytvoření katalogu IT služeb - veřejná správa
VS: Vytvoření katalogu IT služeb - veřejná správa
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ653AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Pour, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS: Vytvoření katalogu IT služeb - veřejná správa“ – cíl, účel

Cílem úlohy je formou katalogu aplikačních služeb a aplikací vytvořit pro uživatele/podniky přehled IT aplikací nabízených orgány veřejné moci v daném období. Dle tohoto katalogu pak uživatelé/podniky IT aplikace využívají.

2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
  • Podniková architektura (D051A ),
  • Architektura IT služeb (D052A ),
  • Aplikační architektura (D053A ),
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Katalog IT služeb, aktualizovaný (D111A ),
  • Ceníky zboží a služeb, aktualizované (DQ104A).
3. Obsah úlohy

V rámci úlohy jsou v katalogu pro každou aplikaci vedeny tyto údaje:

 1. identifikace aplikace,
 2. název aplikace,
 3. kategorie aplikace,
 4. funkcionalita služby,
 5. kvalitativní charakteristiky aplikace (dostupnost, doba odezvy, zabezpečení apod.),
 6. zákazníci aplikace,
 7. cena za využívání aplikace,
 8. poskytovatel aplikace,
 9. vlastník aplikace,
 10. vývojová verze aplikace.