Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : VS: Vytvoření katalogu IT služeb - veřejná správa
VS: Vytvoření katalogu IT služeb - veřejná správa
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ653AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Pour, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “VS: Vytvoření katalogu IT služeb - veřejná správa“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je formou katalogu aplikačních služeb a aplikací vytvořit pro uživatele/podniky přehled IT aplikací nabízených orgány veřejné moci v daném období. Dle tohoto katalogu pak uživatelé/podniky IT aplikace využívají.
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
  • Podniková architektura (D051A ),
  • Architektura IT služeb (D052A ),
  • Aplikační architektura (D053A ),
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Katalog IT služeb, aktualizovaný (D111A ),
  • Ceníky zboží a služeb, aktualizované (DQ104A).
3. Obsah úlohy
 • V rámci úlohy jsou v katalogu pro každou aplikaci vedeny tyto údaje :
  • identifikace aplikace,
  • název aplikace,
  • kategorie aplikace,
  • funkcionalita služby,
  • kvalitativní charakteristiky aplikace (dostupnost, doba odezvy, zabezpečení apod.),
  • zákazníci aplikace,
  • cena za využívání aplikace,
  • poskytovatel aplikace,
  • vlastník aplikace,
  • vývojová verze aplikace.