Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : V podniku je potřeba uplatnit jasně nastavený systém řízení změn
V podniku je potřeba uplatnit jasně nastavený systém řízení změn
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S734
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Jak nastavit efektivní a průkazné řízení změn aplikací i infrastruktury?
  2. Jak definovat kompetence při jejich posuzování a schvalování návrhů na změny?
  3. Jak definovat obsah dokumentace řízení změn a její využívání v řízení celé informatiky?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Další doporučení - je účelné definovat princip schvalování změn zejména v situaci outsourcovaných aplikací a infrastruktury.