Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se uplatnění nástrojů dolování dat
Řeší se uplatnění nástrojů dolování dat
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S460
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V souvislosti s uplatněním nástrojů dolování dat se řeší např. tyto otázky:

  1. Bude třeba při DMi využít DWH?
  2. Jak lze poznatky z DMi řešení využít v praxi řízení podniku?
  3. Budou mít pro zákazníka výstupy DMi jasné přínosy?
  4. Lze z výsledků DMi vypozorovat daný trend, popřípadě jakým směrem se tento trend vyvíjí?
  5. Bude zvolený DMi nástroj obsahovat intuitivní uživatelské rozhraní?
  6. Jakou platformu a nástroje při DM řešení zvolit?