Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se uplatnění nástrojů dolování dat
Řeší se uplatnění nástrojů dolování dat
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S460
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-09-29
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
  1. Bude třeba při DMi využít DWH ?
  2. Jak lze poznatky z DMi řešení využít v praxi řízení podniku?
  3. Budou mít pro zákazníka výstupy DMi jasné přínosy?
  4. Lze z výsledků DMi vypozorovat daný trend , popřípadě jakým směrem se tento trend vyvíjí?
  5. Bude zvolený DMi nástroj obsahovat intuitivní uživatelské rozhraní?
  6. Jakou platformu a nástroje při DMi řešení zvolit?
2. Řešení v úlohách MBI:
  • Řešení a využití dolování dat (U445A ).