Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je potřeba napojit agendový informační systém k základním registrům
Je potřeba napojit agendový informační systém k základním registrům
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ641XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Němcová, J. (ICZ)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-05
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy napojení na základní registry:
  1. Jsou naplněny právní aspekty pro napojení agendového informačního systému (AIS) k základním registrům (ZR)?
  2. Jsou nastaveny podmínky pro napojení AIS k ZR?
  3. Existují jiné možnosti , jak získat údaje ze ZR
2. Řešení v úlohách MBI:
  • VS: Napojení agendového informačního systému k základním registrům (UQ661AXGO).
3. Doporučení, praktiky
  • Doporučení je – prostudovat a aplikovat zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.