Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba zajistit provoz RM/POS systému
Je třeba zajistit provoz RM/POS systému
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ592XRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fous, O. (Artex IS)
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

 1. Jak vhodně provádět prodejní transakce?
 2. Jakým způsobem provádět inventarizaci zásob?
 3. Jaké technické způsoby provedení inventury je možné zvolit?
 4. Jaké jsou výstupy a závěry inventury?
 5. Jak řídit sklady ve vztahu k externímu okolí podniku (dodavatelům)?
 6. Jak řídit jednotlivé skaldy uvnitř pobočkové sítě?
 7. Jaké jsou možnosti automatizace a metod operativního řízení skladů?
 8. Jakým způsobem je možné vytvářet, spravovat, nebo odstraňovat jednotlivé produkty nebo jejich sady?
 9. Na základě čeho a jakým způsobem je možné měnit ceny položek nebo zavádět cenové akce?
 10. Jaká data jsou potřebná a vhodná pro správný reporting?
 11. Co je cílem prodejních analýz?
 12. Jak by měly vypadat výsledky správně vytvořeného reportingu?