Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba zajistit provoz RM/POS systému
Je třeba zajistit provoz RM/POS systému
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ592XRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fous, O. (Artex IS)
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy provozu RM/POS:
 1. Jak vhodně provádět prodejní transakce ?
 2. Jakým způsobem provádět inventarizaci zásob ?
 3. Jaké technické způsoby provedení inventury je možné zvolit?
 4. Jaké jsou výstupy a závěry inventury ?
 5. Jak řídit sklady ve vztahu k externímu okolí podniku (dodavatelům)?
 6. Jak řídit jednotlivé skaldy uvnitř pobočkové sítě?
 7. Jaké jsou možnosti automatizace a metod operativního řízení skladů ?
 8. Jakým způsobem je možné vytvářet, spravovat, nebo odstraňovat jednotlivé produkty nebo jejich sady?
 9. Na základě čeho a jakým způsobem je možné měnit ceny položek nebo zavádět cenové akce?
 10. Jaká data jsou potřebná a vhodná pro správný reporting ?
 11. Co je cílem prodejních analýz ?
 12. Jak by měly vypadat výsledky správně vytvořeného reportingu ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Retail: Nastavení/Parametrizace POS/RM systému (UQ593AXRE ),
 • Retail: Počáteční/Kontinuální import dat pro POS (UQ594AXRE ),
 • Retail: POS: Instalace HW a SW na pobočkách (UQ595AXRE ),
 • Retail: Řešení propojení poboček (UQ596AXRE ),
 • Retail: Proškolení personálu POS (UQ597AXRE ),
 • Retail: Správa položek a cenové politiky (UQ598AXRE ).