Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba zajistit nasazení RM/POS systému
Je třeba zajistit nasazení RM/POS systému
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ591XRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fous, O. (Artex IS)
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy nasazení RM/POS:
  1. Jak vybrat správný RM/POS systém?
  2. Co požadovat a očekávat od RM/POS systému?
  3. Podle jakých kritérií hodnotit dodavatele RM/POS systému?
  4. Jaký vliv má obor maloobchodu, ve kterém se podnik pohybuje, na výběr HW ?
  5. Jaký vliv má velikost podniku na výběr HW/POS HW?
  6. Jaké požadavky by měly být kladeny na HW/POS pro maloobchodní podnik na základě jeho oboru?
2. Řešení v úlohách MBI: