Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : IT architekt infrastruktury
IT architekt infrastruktury
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R120
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Funkční náplň role

IT architekt infrastruktury je specialistou v oblasti návrhu IT infrastruktury. Analyzuje a navrhuje vhodnou infrastrukturní a technologickou architekturu. Připravuje podklady pro konfigurování hardware. Monitoruje a řeší problémy s optimalizací výkonu infrastruktury. Realizuje zejména tyto činnosti:

  1. analýza, interpretace a hodnocení podnikové architektury a z nich vyplývajících nároků na technologickou infrastrukturu,
  2. návrh technologické architektury IS,
  3. posouzení vhodnosti sdílení stávající IT infrastruktury organizace,
  4. analýzy, hodnocení a monitorování technologické infrastruktury s cílem zajistit, aby byla optimálně konfigurována a škálovaná,
  5. návrh technologické infrastruktury s respektováním požadavků na její výkon, včetně špičkových zatížení, bezpečnost provozu, flexibilitu, možnosti škálování i pracovní náročnost obsluhy.