Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : IT architekt, produktový specialista
IT architekt, produktový specialista
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R119
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Funkční náplň role

IT architekt je specialistou v oblasti návrhu aplikací, analyzuje a navrhuje vhodnou aplikační a technologickou architekturu informačního systému podniku. Připravuje podklady pro konfigurování software. Monitoruje a řeší problémy s optimalizací výkonu IS. Realizuje zejména tyto činnosti:

  1. analýza, interpretace a hodnocení podnikové architektury a procesních modelů a z nich vyplývajících nároků na aplikace, datovou základnu a technologickou infrastrukturu,
  2. návrh aplikační, informační a technologické architektury IS,
  3. posouzení vhodnosti centralizace, resp. decentralizace informačního systému organizace,
  4. analýza a návrh integračních vazeb mezi komponentami informačního systému,
  5. návrh aplikační infrastruktury s respektováním požadavků na její výkon, včetně špičkových zatížení, bezpečnost provozu, flexibilitu, možnosti škálování i pracovní náročnost obsluhy.