Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Člen změnové komise projektu
Člen změnové komise projektu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R117
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Člen změnové komise projektu - funkční náplň role

Člen změnové komise zajišťuje:

  1. identifikaci a posuzování změn projektu z hlediska funkcionality, technologické realizace provozních nároků,
  2. vyhodnocení změn z hlediska nároků projektu, významu změny, ekonomických a personálních nároků,
  3. podklady pro schvalování změn, případně vlastní schvalování navrhovaných změn,
  4. příprava reportů o aktuálně identifikovaných změnách a jejich řešení.
2. Požadované znalosti role
  1. znalost podnikových procesů a funkcí,
  2. znalost technických aspektů řešení projektu,
  3. znalost zadání projektu,
  4. znalost principů a metod projektového řízení.