Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Člen týmu projektového dohledu
Člen týmu projektového dohledu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R116
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Člen týmu projektového dohledu - funkční náplň role

Člen týmu projektového dohledu, nezávisle na Manažerovi projektu, reprezentuje interní audit projektu a zajišťuje:

  1. dohled nad řešením projektu z pohledu vedení společnosti (Sponzora), uživatelů i dodavatele,
  2. kontrolní funkce na projektu z hlediska funkcionality, technologické realizace provozních nároků,
  3. příprava reportů o stavu a případných problémech projektu,
  4. návrhy možných řešení stávajících problémů.
2. Požadované znalosti role
  1. znalost podnikových procesů a funkcí,
  2. znalost technických aspektů řešení projektu,
  3. znalost zadání projektu,
  4. znalost principů a metod projektového řízení.