Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer projektového týmu
Manažer projektového týmu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R115
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer projektového týmu - funkční náplň role
 1. plánování práce na projektu v rámci týmu,
 2. přidělování pracovních úkolů členům týmu,
 3. zpracování průběžných reportů pro projektového manažera,
 4. posuzování, hodnocení a schvalování výstupů týmu,
 5. rozhodování v dílčích problémech řešení úkolů týmu,
 6. hodnocení jednotlivých členů týmu a příprava podkladů pro jejich odměňování.
2. Požadované znalosti role
 1. znalost podnikových procesů a funkcí,
 2. znalost technických aspektů řešení,
 3. znalost IT strategie podniku,
 4. znalosti principů řízení IT služeb, IT zdrojů a řízení IT ekonomiky,
 5. znalost aktuálně provozovaných aplikací a projektového portfolia,
 6. znalost podnikové infrastruktury a technologií,
 7. znalost principů a metod projektového řízení.