Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : SAM legal manažer IT
SAM legal manažer IT
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R610
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. SAM legal manažer IT - funkční náplň role

Legal manažer IT je odpovědný za právní soulad při nákupu a provozu informačních a komunikačních technologií. Role legal manažera se nachází na pomezí práva a managementu. Je na stejné úrovni řízení, jako jsou ostatní řídící pracovníci podniku. Nemá však rozhodovací právo nad nákupem nového softwaru nebo hardwaru. V pravidelných intervalech nestranně hodnotí nákupy a provoz informačních a komunikačních technologií, hlídá dodržování právních norem i vnitřních směrnic společnosti a podává report vrcholovému vedení. Mezi jeho pravomoci patří zrušení plánovaného nákupu či dohodě o provozu softwaru nebo hardwaru při nesrovnalostech v kupních či servisních smlouvách nebo licenčních podmínkách. Zajišťuje zejména tyto činnosti:

 1. kontrola právních aspektů nákupu software a hardware,
 2. příprava a kontrola kupních smluv, SLA smluv, dohod o pronájmu, smluv o předplatném i nabývacích dokladů,
 3. odhaduje možná rizika budoucích nákupů,
 4. předkládání dopadů při nerespektování zákonů, norem, směrnic, smluv nebo licenčních podmínek,
 5. příprava podkladů pro audit,
 6. dodávání výsledků své činnosti vrcholovému vedení.
2. Požadované znalosti role
 1. české a mezinárodní právní standardy a audit,
 2. znalost podnikové infrastruktury a technologií,
 3. metodiky a metody, rámce a normy správy softwarových aktiv,
 4. metodiky a metody, rámce a normy správy hardwarových aktiv,
 5. přehledová znalost technologie a nástroje pro podporu správy IT aktiv (např. získávání informací o nabývacích dokladech ze SAM databáze),
 6. znalost podnikové hierarchie a kultury.