Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer IT aktiv
Manažer IT aktiv
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R609
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer IT aktiv - funkční náplň role

Manažer IT aktiv je odpovědný za aktiva společnosti z oblasti IT. Prosazuje byznys praktiky, které podporují řízení životního cyklu a strategická rozhodnutí o oblasti IT. Tyto praktiky jsou kombinací finančních, smluvních a inventarizačních funkcí. Zabývá se všemi aktivy, hardware i software, které se nalézají ve firemním prostředí. Mezi činnosti, které pravidelně provádí, můžeme zařadit sběr informací o aktivech. Na základě těchto informací následně rozhoduje (s podporou CIO) o nákupu nového HW a SW a jeho redistribuci. Zabraňuje zbytečným nákupům a snaží se maximálně využít již existující prostředky. Také je zodpovědný za vývoj a údržbu zásad, politik, procesů a opatření, které umožní organizaci spravovat jejich IT portfolio aktiv s ohledem na rizika, náklady a celkový soulad s byznys strategií. Zajišťuje zejména tyto činnosti:

 1. zodpovídá za IT aktiva ve společnosti,
 2. plánuje rozvoj IT infrastruktury a prostředků,
 3. sbírá informace o stavu aktiv a požadavky na změny,
 4. stanovuje pravidla pro správu IT aktiv v souladu s cíli společnosti,
 5. provádí inventarizaci aktiv,
 6. podílí se na nákupu nových prostředků,
 7. zodpovídá za redistribuci aktiv v rámci organizace.
2. Požadované znalosti role
 1. perfektní znalost podnikových aktiv z oblasti ICT,
 2. znalost podnikové infrastruktury a technologií,
 3. metodiky a metody, rámce a normy správy softwarových aktiv,
 4. metodiky a metody, rámce a normy správy hardwarových aktiv,
 5. přehledová znalost technologie a nástroje pro podporu správy IT aktiv (např. získávání informací přiřazených licencích ze SAM databáze).