Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Scrum master
Scrum master
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R410
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Scrum master - funkční náplň role

Scrum master je zodpovědný za to, že Scrum je společností (týmem) pochopen, správně používán a přijímán (Scrum Alliance, 2016). Zajišťuje to tak, že se Scrum tým drží teorie, praxe a pravidel Scrumu. Pomáhá těm, kteří nejsou součástí Scrum týmu porozumět, jaké jejich interakce se Scrum týmem jsou žádoucí a jaké ne. Snaží se zajistit, aby tyto interakce maximalizovaly hodnotu vytvářenou Scrum týmem. Jeho úkolem v rámci týmu je naučit vývojový tým sebeorganizaci a funkcionalitě napříč organizací. Pomáhá mu vytvářet vysoce hodnotné produkty, odstraňovat překážky pokroku, usnadňuje nástup událostí v rámci Scrum tak, kde je to požadované nebo potřebné a provádí tým organizačním prostředím, ve kterém není Scrum ještě plně zaveden nebo pochopen.

Základní zodpovědnosti role Scrum mastera jsou být lídr a facilitátor diskuzí. K tomu patří i následující sada zodpovědností:

 1. Řídit proces Scrumu a ujišťovat sebe a tým, že tento proces je dodržován,
 2. Bránit tým před externalitami a minimalizovat vše, co by mohlo snižovat výkonnost celého týmu,
 3. Spolupracovat s product ownerem při tvorbě user stories tak, aby byly všechny akceptovatelné,
 4. Zajistit, aby všechny user stories v backlogu byly rozepsané, prioritizované a ohodnocené,
 5. Sledovat týmovou velocitu a pokud dojde k výkyvu, tak zjistit důvod a upravit dle toho následující sprint,
 6. Komunikovat rozhodnutí týmu, které má vliv na jeho okolí,
 7. Motivovat, inspirovat a zlepšovat životy a produktivitu členů týmu,
 8. Kontrolovat a zlepšovat praktikování Scrumu.
2. Požadované znalosti role
 1. srozumitelně předat informace,
 2. rozhodovací schopnosti,
 3. trpělivost,
 4. komunikovat týmovou vizi,
 5. facilitace diskuzí,
 6. předávat motivaci členům týmu,
 7. řešit spory.
3. Poznámky, reference

Scrum Alliance. (2016). Learn About Scrum. Získáno 13. březen 2016, z Scrum Alliance:

Scrum Alliance. (2016). The Right Skill Set, the Right Mind Set, The Right ScrumMaster. Získáno 13. březen 2016, z Scrum Alliance: