Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vlastník produktu (Product owner)
Vlastník produktu (Product owner)
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R409
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vlastník produktu (Product owner) - funkční náplň role

Vlastník produktu (product owner) je jednou z klíčových rolí Scrumu. Je zodpovědný za maximalizaci hodnoty produktu a práce vývojového týmu (Scrum Alliance, 2016). Řídí produktový backlog, což zahrnuje:

 1. jasné definování případů použití softwaru (user stories, US),
 2. posouvání US v rámci backlogu tak, aby mohlo být cíle dosaženo co nejlépe,
 3. optimalizaci hodnoty práce vývojového týmu, zajištění viditelnosti, transparentnosti a pochopení backlogu týmem a určení toho, co bude tým dělat dále,
 4. zajištění pochopení jednotlivých US týmem na požadované úrovni.

Vlastník produktu může některé pravomoci delegovat, zůstává ale zodpovědným. V případě požadavku na změnu produktového backlogu je nutné kontaktovat výhradně jeho. Aby mohl uspět, musí celá organizace respektovat jeho rozhodnutí. Ta jsou viditelná v obsahu a zavádění nových US do backlogu. Nikdo jiný nesmí říkat vývojovému týmu, že má pracovat s jinými požadavky, stejně tak vývojový tým nesmí pracovat na požadavcích někoho jiného. Dále řeší:

 1. Definice položky produktového backlogu,
 2. Prioritizace položek backlogu do takového pořadí, aby byly optimálně dosaženy firemní hodnoty a cíle,
 3. Optimalizace přidané hodnoty, kterou přináší jeho tým,
 4. Stará se, aby položky produktového backlogu byly jasně definované, pochopitelné a srozumitelné všem členům v týmu i mimo něj,
 5. Komunikace obsahu práce okolí týmu tak, aby bylo jasné na čem pracují nyní a na čem budou pracovat v příštím sprintu,
 6. Komunikace obsahu položek backlogu členům týmu v takovém detailu.
2. Požadované znalosti role
 1. zodpovědný leader,
 2. je informován o produktu,
 3. je zapojen do týmu,
 4. výborné komunikační dovednosti,
 5. je ochotný spolupracovat s týmem,
 6. je schopen řešit problémy,
 7. má plánovací dovednosti.
3. Poznámky, reference

Scrum Alliance. (2016). Learn About Scrum. Získáno 13. březen 2016, z Scrum Alliance:

Scrum Alliance. (2016). The Scrum Guide. Získáno 13. březen 2016, z Scrum Alliance:

Agilefaqs. (2012). Skills a good Product Owner should Master. Získáno 13. březen 2016, z Agilefaqs:/