Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Pracovník primární podpory
Pracovník primární podpory
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R608
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Pracovník primární podpory - funkční náplň role

Pracovník primární podpory je klíčová role v zajištění provozu služby Service desk. Do náplně této role spadají následující okruhy činností:

 1. Zajištění dostupnosti a funkčnosti služby Service desk,
 2. Prvotní kontakt se zadavatelem požadavku,
 3. Zadání veškerých typů požadavku do evidence požadavků,
 4. V případě dostatečných znalostí zajištění okamžitého (operativního) vyřešení daného požadavku,
 5. V případě nedostatečných znalostí získání veškerých potřebných informací, nutných pro vyřešení požadavku, uvedení těchto informací k patřičnému záznamu o požadavku a přidělení vhodného řešitele,
 6. Eskalace a kategorizace jednotlivých příchozích požadavků,
 7. Zajištění celého životního cyklu požadavku, od samotného přijetí a zadání do systému, přes eskalaci a kategorizaci, až po jeho vyřešení a uzavření,
 8. Informování zadavatele požadavku o aktuálním stavu,
 9. V případě potřeby zjištění dalších nutných informací pro vyřešení zadaného požadavku,
 10. Ve spolupráci se zadavatelem požadavku ověření, že je dané řešení pro zadavatele přijatelné a pro zadavatele dostatečné,
 11. Vedení a správa databázi o známých incidentech pro efektivnější poskytování služby Service desk,
 12. Spolupráce na rozvoji služby Service desk.
2. Požadované znalosti role
 1. Znalost interní dokumentace o službě Service desk,
 2. Znalost veškerých interních předpisů, procesů a činností vztahujících se ke službě Service desk,
 3. Znalost veškerých poskytovaných služeb tak, aby k nim daný pracovník mohl poskytovat technickou podporu,
 4. Patřičné technické a technologické znalosti v oblasti poskytovaných služeb,
 5. Patřičné komunikační a organizační dovednosti zajišťující efektivní provoz služby Service desk.