Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Správce integrační platformy
Správce integrační platformy
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R408
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Správce integrační platformy - funkční náplň role

Monitorování a administrace integračních komponent a procesů. K základním činnostem správce integrační platformy patří:

  1. specifikace rozhraní integrovaných aplikací,
  2. specifikace funkcionality integračních komponent,
  3. pravidelná údržba komponent integrace (integrační platforma, telnet servery),
  4. správa a monitorování middleware, integračních serverů a dalších komponent.
2. Požadované znalosti role
  1. znalost rozhraní aplikací,
  2. znalosti databázového řízení,
  3. znalosti rozhraní databází,
  4. znalosti rozhraní portálu na aplikace,
  5. znalost SOA.
3. Kompetence role

Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Návrh a vývoj aplikací, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Sledování a znalost nových technologií.