Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Pracovník logistiky
Pracovník logistiky
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ015
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Pracovník logistiky (Logistics Controller) - funkční náplň role

Logistics controller má za úkol poskytování kvantitativních informací o užívání materiálových zásob marketingovému oddělení. Vykonává tyto základní činnosti:

 1. předpovědi prodeje,
 2. zajištění pravidelné komunikace s marketingovým oddělením,
 3. výrobní kontrola a monitoring expedice,
 4. pravidelná kontrola objednávek zákazníků,
 5. kooperace na řízení zásob,
 6. pravidelný reporting vedení firmy a marketingu.
2. Požadované znalosti role
 1. komunikativní, administrativní a organizační dovednosti,
 2. zkušenosti s výrobními procesy a výrobní kontrolou,
 3. zkušenosti s operačním managementem a koordinací výroby.
3. Kompetence role
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost plánování a organizování výrobních procesů a posouzení strategie byznysu, Chování podporující byznys, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, plánovací a analytické schopnosti, dojednávání přepravních nákladů s poskytovateli.
 • Sociální kompetence: Schopnost plánovacího, organizačního, kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického a analytického uvažování, Schopnost rozvíjet vynikající vztahy s logistickým týmem, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, iniciativnost a ambicióznost, Adaptace na změnu.