Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Pracovník logistiky
Pracovník logistiky
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ015
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Pracovník logistiky (Logistics Controller) - funkční náplň role

Logistics controller má za úkol poskytování kvantitativních informací o užívání materiálových zásob marketingovému oddělení. Vykonává tyto základní činnosti:

  1. předpovědi prodeje,
  2. zajištění pravidelné komunikace s marketingovým oddělením,
  3. výrobní kontrola a monitoring expedice,
  4. pravidelná kontrola objednávek zákazníků,
  5. kooperace na řízení zásob,
  6. pravidelný reporting vedení firmy a marketingu.
2. Požadované znalosti role
  1. komunikativní, administrativní a organizační dovednosti,
  2. zkušenosti s výrobními procesy a výrobní kontrolou,
  3. zkušenosti s operačním managementem a koordinací výroby.