Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Správce osobních údajů
Správce osobních údajů
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R606
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Správce osobních údajů - funkční náplň role

Správce osobních údajů je role, jejíž působnost se úzce váže na manažery informační bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že naprostá většina informací (osobních údajů) je dnes uchovávána v elektronické podobě, jsou jeho činnosti úzce spjaty s rolemi zainteresovanými v podnikovém IT. Zahrnuje zejména tyto činnosti:

 1. navrhuje a uplatňuje bezpečnostní opatření při uchovávání, manipulaci, užívání a předávání osobních údajů,
 2. analyzuje rizika spojená s uchováváním osobních údajů,
 3. analyzuje a specifickým rolím podniku předkládá návrhy na zvýšení míry bezpečnosti při uchovávání osobních údajů,
 4. analyzuje potřebu nutnosti uchovávání osobních údajů dle platné legislativy,
 5. dokumentuje manipulaci s osobními údaji,
 6. účastní se pravidelných auditů IT bezpečnosti spojených s osobnímu údaji.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky, metody a nástroje řízení bezpečnosti IT služeb a zdrojů,
 2. platná legislativa,
 3. zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
 4. legislativa ovlivňující bezpečnost IT.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Schopnost aplikovat změny legislativy v oblasti ochrany osobních údajů, Schopnost aplikovat metody a doporučení v oblasti řízení a ochrany osobních údajů.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost organizace byznysu, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace.
 • Sociální kompetence: Schopnost budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů – především v oblasti bezpečnosti, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu.