Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Správce osobních údajů
Správce osobních údajů
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R606
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Správce osobních údajů - funkční náplň role

Správce osobních údajů je role, jejíž působnost se úzce váže na manažery informační bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že naprostá většina informací (osobních údajů) je dnes uchovávána v elektronické podobě, jsou jeho činnosti úzce spjaty s rolemi zainteresovanými v podnikovém IT. Zahrnuje zejména tyto činnosti:

  1. navrhuje a uplatňuje bezpečnostní opatření při uchovávání, manipulaci, užívání a předávání osobních údajů,
  2. analyzuje rizika spojená s uchováváním osobních údajů,
  3. analyzuje a specifickým rolím podniku předkládá návrhy na zvýšení míry bezpečnosti při uchovávání osobních údajů,
  4. analyzuje potřebu nutnosti uchovávání osobních údajů dle platné legislativy,
  5. dokumentuje manipulaci s osobními údaji,
  6. účastní se pravidelných auditů IT bezpečnosti spojených s osobnímu údaji.
2. Požadované znalosti role
  1. metodiky, metody a nástroje řízení bezpečnosti IT služeb a zdrojů,
  2. platná legislativa,
  3. zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
  4. legislativa ovlivňující bezpečnost IT.