Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Treasurer
Treasurer
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ055
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Treasurer - funkční náplň role

Treasurer je zodpovědný za finanční řízení podniku jako celku. Je vybaven pravomocí a odpovědností za finanční činnost. Je také rovnocenným partnerem vlastníků – podílí se na rozhodování v případech střednědobého a dlouhodobého financování podniku (kapitálové vklady, emise dluhopisů, akcií apod.). Treasurer by neměl nijak ovlivňovat controllera a zasahovat do způsobu zpracování a vyvozování informací, aby nedošlo ke zkreslení. Zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • zodpovídá za finanční řízení celého podniku,
 • plánuje a zajišťuje cash flow, plánuje hodnoty rozpočtu, cíle podnikových výkonů
 • zajišťuje platební styk (administrace plateb, řízení bankovních účtů, vztahy s bankami),
 • realizuje risk management (eliminace rizik z titulu kurzového rizika či úrokového rizika),
 • zajišťuje optimalizaci likvidity (cashpooling pro holdingovou strukturu, alokace přebytku hotovosti, úvěrové instrumenty atp.),
 • podílí se na rozhodování o financování podniku v různých časových horizontech na základě podnikohospodářského poradenství.
2. Požadované znalosti role
 1. analytické myšlení a komunikační schopnosti,
 2. práce s ERP systémy a zejména s jejich finanční moduly,
 3. znalost investičního rozhodování,
 4. české účetní zásady a mezinárodní standardy (IFRS, GAAP),
 5. analytické myšlení a komunikační schopnosti,
 6. znalost funkcionality ERP systémů a zejména jejich finanční modulů,
 7. best practices v uplatnění controllingových metod.