Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Controller
Controller
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ054
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Controller - funkční náplň role

Controller je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení. Ačkoliv je rovnocenným partnerem řídících pracovníků, nemá rozhodovací právo a tím pádem se nepodílí přímo na řízení podniku. Díky tomu nemá vnitřní motivaci prezentovat úspěch či zakrýt neúspěch svých rozhodnutí a je zajištěna jeho objektivita a nezaujatost. Pravomoc controllera spočívá ve vymezení obsahu a pojetí základních hodnotových kategorií (pojetí nákladů, výnosů, příjmů, výdajů, aktiv a závazků) ve volbě kritérií, podrobnosti jejich členění, zajištění vnitřní provázanosti. Jeho funkce by měla v podniku zajistit provázanost či naopak izolovanost účetních informací za podnik jako celek. Zajišťuje zejména tyto činnosti:

 1. koordinuje základy plánování a rozhodování,
 2. je manažerem procesu tvorby rozpočtu,
 3. periodicky informuje o výši a příčinách odchylek od cíle,
 4. periodicky informuje o změnách v podnikovém okolí,
 5. nabízí podnikohospodářské poradenství,
 6. tvoří podnikohospodářské metodiky a nástroje a koordinuje rozhodnutí,
 7. spolupodílí se na vývoji podniku (např. podporuje inovaci),
 8. je navigátorem a poradcem manažera.
2. Požadované znalosti role
 1. české účetní zásady a mezinárodní standardy (IFRS, GAAP),
 2. analytické myšlení a komunikační schopnosti,
 3. znalost funkcionality ERP systémů a zejména jejich finanční modulů,
 4. best practices v uplatnění controllingových metod