Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Pracovník útvaru marketingu
Pracovník útvaru marketingu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ042
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Pracovník útvaru marketingu - funkční náplň role
  1. příprava podkladů pro definování strategie marketingu podniku,
  2. příprava a realizace marketingových aktivit – průzkumů, promo akcí apod.,
  3. analýzy a vyhodnocování marketingových kampaní,
  4. příprava podkladů pro nároky na financování marketingových aktivit,
  5. příprava firemních presentací.
2. Požadované znalosti role
  1. metody podnikového managementu,
  2. metody přípravy a realizace marketingových akcí,
  3. metody pro vyhodnocování marketingových kampaní.