Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Správce majetku
Správce majetku
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ041
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Správce majetku - funkční náplň role
  1. podklady pro plány rozvoje majetku podniku,
  2. operativních řešení činností souvisejících s majetkem - zprovoznění, vyřazení, atd.,
  3. řešení mimořádných situací spojených s majetkem – havárie, poškození, krádeže, apod.,
  4. analýzy majetku – jeho stavu, zařazení, využití atd.
  5. specifikace požadavků na specifická školení personálu související s majetkem – bezpečnostní apod.
2. Požadované znalosti role
  1. metody podnikového managementu,
  2. metodiky plánování investic a hodnocení jejich návratnosti,
  3. provozní charakteristiky majetku využívaného podnikem, nároky na jeho údržbu,
  4. dokumentace související s majetkem – pasporty, provozní dokumentace, stavební apod.,
  5. analýzy trhu v segmentech odpovídajících majetku podniku.