Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Pokladní
Pokladní
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ040
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Pokladní - funkční náplň role
  1. zpracování pokladních dokladů,
  2. zajišťování operativních pokladních operací (příjem, výdej hotovosti),
  3. zpracování pokladních výkazů.
2. Požadované znalosti role
  1. znalost principů účetnictví,
  2. znalost nástrojů pro vedení pokladny a pokladních operací,
  3. znalost legislativy vztahující se k účetnictví.