Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Pokladní
Pokladní
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ040
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Pokladní - funkční náplň role

Pokladní zajišťuje standardně tyto hlavní činnosti:

  1. zpracování pokladních dokladů,
  2. zajišťování operativních pokladních operací (příjem, výdej hotovosti),
  3. zpracování pokladních výkazů.
2. Požadované znalosti role
  1. znalost principů účetnictví,
  2. znalost nástrojů pro vedení pokladny a pokladních operací,
  3. znalost legislativy vztahující se k účetnictví.
3. Kompetence role

Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Schopnost komunikace.

Sociální kompetence: Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů.