Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Ekonom
Ekonom
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ038
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Ekonom - funkční náplň role
  1. sledování a vyhodnocování ekonomiky jednotlivých nákupů a obchodních zakázek,
  2. sestavování a kontrola rozpočtů,
  3. nákladové analýzy nakupovaných prostředků a služeb,
  4. vyhodnocování ekonomických efektů obchodních zakázek,
  5. ekonomické vyhodnocování investičních záměrů a plánů,
  6. hodnocení ekonomické návratnosti investic.
2. Požadované znalosti role
  1. znalost účetnictví a podnikové ekonomiky,
  2. znalost účetních a controllingových metod a nástrojů,
  3. plánovací metodiky a metodiky v oblasti řízení financí podniku,
  4. legislativa vztahující se k účetnictví.