Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Obchodník
Obchodník
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ037
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Obchodník - funkční náplň role
 1. výběr produktů a služeb pro vlastní podnik,
 2. výběr, návrh a řešení vztahů s dodavateli a zákazníky,
 3. vytváření podkladů pro marketing produktů a služeb podniku,
 4. zajišťování obchodních případů Nákup a Prodej produktů a služeb, zpracování příslušné obchodní dokumentace,
 5. realizace případných výběrových řízení a aukcí,
 6. vyjednávání s obchodními partnery,
 7. příprava a uzavírání smluv na produkty a služby,
 8. řešení obchodních rizik spojených s nakupovanými produkty a službami.
2. Požadované znalosti role
 1. znalost globálního a lokálního trhu,
 2. znalost významných stávajících/potenciálních partnerů/zákazníků,
 3. znalost obchodního zákoníku a další legislativy vztahujících se k obchodu s vlastními produkty a službami,
 4. znalost pravidel výběrového řízení,
 5. právní podmínky a principy smluv ,
 6. strategie a taktiky obchodních vyjednávání.