Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Správce softwarových aktiv
Správce softwarových aktiv
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R607
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Správce softwarových aktiv - funkční náplň role

Správce softwarových aktiv, nebo-li software asset manager, zodpovídá za řízení softwarových aktiv v organizaci a za rizika vyplývající z nelegálního používání software. S tím související odpovědnost aktuálnost podnikového software a jeho legálnost. Spadá pod IT asset managera a dělí se s ním o kompetence z oblasti SAM procesů nebo databází. U dělení kompetencí záleží na velikosti organizace a nastavení celého systému. Tato role má za úkol správu a optimalizaci celého životního cyklu softwaru. Od nákupu, přes nasazení a údržbu, až po vyřazení. Řídí se firemní IT byznys strategií, snaží se minimalizovat náklady vynaložené za software a zároveň maximalizovat uživatelskou produktivitu. Role je to uplatnitelná především ve velkých korporacích, kde existuje velké riziko spojené s vlastnictví a expirací softwaru. Dle normy ISO/IEC 19770-1 konkrétně zodpovídá za procesy organizačního managementu. Do této kategorie spadá plánování, implementace, definování rolí nebo pravidel a politik v rámci SAM. Dále se jedná například o procesy inventarizační, compliance nebo procesy finanční správy SAM. Více informací o procesech poskytuje úloha správa softwarových aktiv. Zajišťuje zejména tyto činnosti:

 1. návrh celkové strategie a cílů řízení SAM,
 2. plánování a realizace softwarových potřeb organizace,
 3. kontrola softwarových aktiv, licenčních podmínek a eliminace rizik s tím spojených,
 4. utváření a předkládání požadavků na zdroje pro realizaci plánu SAM,
 5. kontrola a rozvoj plánu SAM,
 6. dodání výsledků plnění SAM.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky a metody, rámce a normy správy softwarových aktiv,
 2. principy a obsah dokumentace, nabývacích dokladů a licenčních podmínek softwarových aktiv,
 3. technologie a nástroje pro podporu správy softwarových aktiv,
 4. znalost podnikové infrastruktury a technologií,
 5. metody dlouhodobého plánování a zjišťování budoucích potřeb,
 6. znalost podnikových potřeb, strategie a byznys cílů.