Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Pracovník podnikového HR
Pracovník podnikového HR
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ036
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Pracovník podnikového HR - funkční náplň role
  1. analyzuje pracovní trh IT z pohledu potřeb celého podniku,
  2. najímá pracovníky jednotlivých profesí dle potřeb podniku,
  3. plánuje a koordinuje školení a další vzdělávání zaměstnanců podniku.
2. Požadované znalosti role
  1. metody podnikového managementu,
  2. metody řízení lidských zdrojů,
  3. sociologie, psychologie.