Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Podnikový právník
Podnikový právník
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ035
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Podnikový právník - funkční náplň role

Role podnikového právníka je v MBI popsána pouze z pohledu právní problematiky vztahující se k IT. Podnikový právník ve vztahu k IT vykonává zejména tyto činnosti:

  1. sledování a analýza změn legislativy, které mají vliv na podnikový informační systém,
  2. spolupráce na tvorbě poptávkových dokumentů na dodávky IT služeb,
  3. spolupráce na hodnocení nabídek IT dodavatelů,
  4. tvorba/kontrola smluv na dodávky IT produktů a služeb.
2. Požadované znalosti role
  1. obchodní právo,
  2. občanské právo,
  3. autorské právo,
  4. zákon na ochranu osobních údajů,
  5. zákon o veřejných zakázkách.
3. Kompetence role

Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Schopnost komunikace.

Sociální kompetence: Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů.