Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Technik uživatelské podpory IT
Technik uživatelské podpory IT
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R702
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
35120
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Technik uživatelské podpory IT - funkční náplň role

Technik uživatelské podpory IT poskytuje uživatelům technickou podporu osobně, telefonicky a elektronicky. Tato technická podpora zahrnuje řešení dotazů a incidentů spojených s provozem a využíváním IT. Technici uživatelské podpory poskytují poradenství a podporu při instalaci a údržbě IT infrastruktury. Zajišťují tyto činnosti:

  1. zodpovídání dotazů uživatelů k problémům s provozem IT infrastruktury,
  2. instalace a provádění drobných oprav hardware a software v souladu s instalačními parametry,
  3. dohled nad běžným provozem IT infrastruktury,
  4. nastavování zařízení pro uživatele, zajištění správné instalace jednotlivých komponent IT infrastruktury,
  5. instalační činnosti a vedení záznamů o problémech a provedených opravách.
2. Požadované znalosti role
  1. metodiky a metody udržování, provozu a vyřazování jednotlivých komponent IT infrastruktury,
  2. metody podpory uživatelů při využití IT infrastruktury.
3. Kompetence role
  • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Návrh a vývoj aplikací, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Návrh technické architektury, Sledování a znalost nových technologií.
  • Kompetence pro podporu byznysu: Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace.
  • Sociální kompetence: Zaměření na dosažení výsledků, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů.