Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Specialista v oblasti IT bezpečnosti
Specialista v oblasti IT bezpečnosti
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R605
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
25290
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Specialista v oblasti IT bezpečnosti - funkční náplň role
 1. vytváření plánů pro zabezpečení informačního systému proti náhodným nebo nepovoleným změnám, zničení nebo prozrazení dat a pro zajištění nouzového zpracování dat,
 2. školení uživatelů o zabezpečení IT s cílem zajistit bezpečnost celého systému a zlepšit jeho efektivnost,
 3. řešení požadavků na přístup k počítačovým datům,
 4. monitorování zpráv o počítačových virech s cílem určit, kdy aktualizovat systémy antivirové ochrany,
 5. modifikace pravidel počítačové bezpečnosti za účelem integrace nového software,
 6. monitorování používání datových souborů a regulace přístupů za účelem zvýšení jejich bezpečnosti,
 7. posuzování rizik a provádění testů s ohledem na zajištění bezpečnostních opatření.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky a metody řízení bezpečnosti aplikací a IT infrastruktury,
 2. principy a parametry technologií pro zajištění bezpečnosti IT,
 3. principy tvorby pokynů a standardů pro bezpečnost IT,
 4. metody vyhodnocování kvality a ekonomické náročnosti bezpečnostních opatření.