Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Správce webu
Správce webu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R604
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
35140
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Správce webu - funkční náplň role
 1. instalace, monitorování a podpora spolehlivosti a využitelnosti webových aplikací,
 2. zpracování a údržba dokumentace a pokynů pro využívání webových aplikací,
 3. vývoj, koordinace, realizace a monitorování zabezpečovacích opatření provozu webových aplikací,
 4. analýza a předkládání doporučení ke zvýšení výkonu webových aplikací,
 5. modifikace webových aplikací,
 6. zálohování a obnovení webového serveru.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky a metody správy webových serverů a aplikací,
 2. metody dimenzování a škálování webové infrastruktury,
 3. metody podpory uživatelů při využití webových aplikací.
3. Kompetence role
 • Technické kompetence: Porozumění existujícím systémům a technologii, Návrh a vývoj aplikací, Schopnost aplikovat procedury, nástroje, metody, standardy, Integrace systémů, Sledování a znalost nových technologií.
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Řízení změny a implementace v IT aplikacích, Plánování a schopnost přiřazovat priority.
 • Sociální kompetence: Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Budování vztahů a týmová práce, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu.