Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Správce počítačové sítě
Správce počítačové sítě
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
R603
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
252203
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Správce počítačové sítě - funkční náplň role
 1. návrh sítě a jejích komponent s ohledem na funkční, výkonové, bezpečnostní a spolehlivostní požadavky,
 2. údržba a správa počítačových sítí a souvisejících výpočetních prostředí, včetně hardware, systémového a aplikačního software a souvisejících konfigurací,
 3. monitorování síťového provozu, aktivity na síti, kapacity a jejich využívání pro zajištění optimálního výkonu sítě,
 4. posouzení a doporučování opatření ke zlepšení výkonu, bezpečnosti a spolehlivosti sítě,
 5. poskytování specializovaných znalostí na podporu řešení problémů sítě,
 6. instalace, konfigurace, testování, údržba a správa nových segmentů sítí, softwarových aplikací, serverů a pracovních stanic,
 7. dokumentace provozu sítě, evidence a analýzy diagnóz a řešení síťových selhání, rozšíření a modifikace sítě a pokyny pro údržbu,
 8. zajištění souladu software asset managementu a konfiguračního managementu.
2. Požadované znalosti role
 1. metodiky a metody pořizování, udržování, provozu a vyřazování jednotlivých komponent IT infrastruktury,
 2. metody dimenzování a škálování IT infrastruktury,
 3. metody podpory uživatelů při využití IT infrastruktury,
 4. metody a principy SAM,
 5. znalosti o strategii a cíli rozvoje softwarových aktiv.